Faktury wystawione w styczniu, a dotyczące grudnia

Dorota Przybyszewska
17.02.2011 , aktualizacja: 17.02.2011 17:27
A A A
W księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. Dlatego koszty i przychody dotyczące grudnia 2010 r. należy ująć w księgach rachunkowych grudnia, także wtedy, gdy dokumentujące je faktury zostały wystawione w styczniu 2011 r.
Otrzymałam fakturę kosztową za ochronę firmy za grudzień 2010 r. Faktura ta została wystawiona w styczniu 2011 r. Czy powinnam zaksięgować ją do roku 2010?

TAK. Koszt ochrony firmy dotyczący grudnia 2010 r. powinien zostać ujęty w księgach grudnia 2010 r., mimo że faktura została wystawiona w styczniu 2011 r. Można go zaksięgować na podstawie dowodu PK sporządzonego w oparciu o fakturę (sposób I) lub też na podstawie faktury (sposób II). Przy księgowaniu faktur kosztowych z przełomu roku należy uwzględnić to, że VAT naliczony w fakturze wystawionej i otrzymanej w styczniu 2011 r. będzie można rozliczyć dopiero w tym miesiącu. Prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego powstaje bowiem co do zasady w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę (art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT).

Sposób I:

Jeśli jednostka zdecydowała o zaksięgowaniu kosztu usługi na podstawie dowodu PK sporządzonego w oparciu o fakturę, ujmie go w księgach 2010 r. w wartości netto wynikającej z faktury zapisem:

- Wn konto 40 "Koszty według rodzajów" lub konto zespołu 5,

- Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu".

Saldo Ma konta 30 pozostające na dzień bilansowy (31 grudnia 2010 r.) wykazuje się w pasywach bilansu jako krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług, odpowiednio w pozycji B.III.1 lit. a) lub B.III.2 lit. d).

W styczniu 2011 r. jednostka ujmie fakturę VAT zapisami:

a) łączna kwota zobowiązania

- Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu",

- Ma konto 21 "Rozrachunki z dostawcami",

b) VAT naliczony podlegający odliczeniu

- Wn konto 22-2 "VAT naliczony i jego rozliczenie",

- Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu".

Sposób II:

Gdy jednostka zdecyduje się ująć koszt usługi na podstawie faktury VAT, zapisy w księgach 2010 r. będą następujące:

a) wartość według ceny nabycia

- Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu",

b) VAT naliczony podlegający odliczeniu w obowiązującym terminie

- Wn konto 22-2 "VAT naliczony i jego rozliczenie" (w analityce: VAT do odliczenia w następnych miesiącach),

Skomentuj:
Zaloguj się

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX

Najczęściej czytane

Najnowsze informacje